top of page
Screen Shot 2023-09-04 at 3.18.06 pm.png

Usluge sahrane i kremacije

Kada planirate sopstvenu sahranu, ili kada draga osoba umre, morate mnogo razmišljati i mnogo važnih odluka koje treba doneti. Jedna od tih odluka je i ono što se dešava sa tijelom nakon obavljene dženaze.

Glavni izbori Australaca su zakopati ili kremirati tijelo. Dok je sahrana bila popularan izbor u prošlosti, posljednjih godina kremacija je postala sve veća preferencija.

Istraživanje provedeno 2014. godine pokazalo je da bi dvije trećine Australaca radije kremirali nego sahranili, dok bi samo 20% preferiralo sahranu (14% nije preferiralo). Razlog za ovaj izbor su faktori kao što su cijene, okolnosti smrti, vjerska doktrina i lična preferencija.

Šta je sahrana i kako funkcioniše?

Ukopi uključuju stavljanje tijela u zemlju u podzemni ukop ili na nadzemnu lokaciju kao što je svod ili kripta.

Kako pronaći groblje?

Mjesto sahrane je možda već unaprijed dogovoreno, ali ako niste sigurni, naše osoblje u Chapel Funerals će vam moći pomoći da locirate i osigurate mjesto.

Šta je kremacija i kako funkcioniše?

Kremacija je spaljivanje tijela dok sve što ostane ne postane pepeo, a odvija se u krematorijumu.

Vjerski obziri

Pogrebne tradicije različitih religija mogu utjecati na odluku da li se odlučiti za sahranu ili kremaciju.

Nauči više
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page